Nanny Poppins

Kinderdagverblijf

Onze pedagogische visie

Bij Nanny Poppins hechten wij veel waarde aan de kracht van kleinschalige kinderopvang. Waarbij de groepen in een huiselijke, knusse  sfeer zijn  ingericht.

Bij Nanny Poppins zijn wij ervan overtuigd dat de interactie tussen kinderen, de betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers en de inrichting samen invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen.

Wij hebben een verticale groep van 0 tot 2 jaar met twaalf kinderen per dag en een dreumes/peutergroep van maximaal twaalf kinderen per dag

Bij een verticale groep zitten kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar bij elkaar op de groep.
Een verticale groep geeft een kind de ruimte om de eigen mogelijkheden te ontdekken.
Er zijn materialen aanwezig voor verschillende leeftijdsgroepen, zowel voor de baby, de dreumes als de peuter. Een kind kan zelf op zoek gaan naar materiaal dat bij zijn of haar nieuwsgierigheid past. Zo kan een  baby/dreumes al heerlijk meespelen in de huishoek met de oudere dreumes en zo de volgende stap in zijn/haar ontwikkeling zetten.

 

Op de dreumes/peutergroep bereiden we de kinderen voor op de basisschool. Kinderen leren zelfstandigheid en tijdsbesef door actieve bijdragen te leveren (input) aan de gesprekken in de kring. In de kring bespreken we onze dag. Hiervoor gebruiken we dagritmekaarten. Wat gaan we doen na het buitenspelen? Eerst eten we lekker wat fruit. Door de dagplanning fysiek een plekje te geven op de groep, kunnen de kinderen zien wat er van hen verwacht wordt. Zo leren kinderen om te gaan met tijd en om terug te blikken.


Er zijn verschillende hoeken en momenten waarin kinderen van verschillende leeftijden met elkaar kunnen spelen, zoals het maken van een echte winkel. Kinderen van verschillende leeftijden zoeken samen een eigen rol in de winkel en worden uitgedaagd hun grenzen te verkennen.
Een verticale groep geeft de afspiegeling van de verschillende leeftijden zoals kinderen thuis ook kunnen ervaren. De verticale indeling geeft kinderen de kans van klein naar groot te groeien in dezelfde groep en ten slotte de oudste te zijn. Deze situatie geeft de kinderen de gelegenheid elkaar te helpen.

.

"wees een vlinder.
Kijk zover je ogen rijken.
En dan nog iets verder kijken".

Mary Poppins
 

Inspectierapport GGD