Nanny Poppins

Kinderdagverblijf

Onze pedagogische visie

Bij Nanny Poppins hechten wij veel waarde aan de kracht van kleinschalige kinderopvang. Waarbij de groepen in een huiselijke, knusse  sfeer zijn  ingericht.

Bij Nanny Poppins zijn wij ervan overtuigd dat de interactie tussen kinderen, de betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers en de inrichting samen invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen.

Kinderdagverblijf Nanny Poppins is een veilige basis, een ‘thuis’ waar kinderen kunnen ontspannen en zichzelf zijn. De PM’ers zorgen voor een prettige, vertrouwde, veilige omgeving. De PM’er is gevoelig voor wat een kind bezighoudt. Zij is sensitief en responsief, neemt signalen van het kind waar en reageert adequaat (Singer & Kleerekoper, 2009). Bij Nanny Poppins worden kinderen op een positieve manier benaderd, tonen wij begrip voor het individuele kind, kunnen wij ons inleven in het kind, zijn we betrokken, bieden wij kinderen emotionele veiligheid.

Nanny Poppins heeft drie locaties:

 

Weissenbruchstraat 10  Peutergroep van 2 tot 4 jaar

Hoofddorplein 22  Baby/Dreumes groep van 0 tot 2 jaar en  Dreumes/Peutergroep van 1 tot 4 jaar

Middenweg 107   Baby/Dreumes groep van 0 tot 2 jaar en Dreumes/Peutergroep 1 tot 4 jaarEr zijn materialen aanwezig voor verschillende leeftijdsgroepen, zowel voor de baby, de dreumes als de peuter. Een kind kan zelf op zoek gaan naar materiaal dat bij zijn of haar nieuwsgierigheid past. Zo kan een  baby/dreumes al heerlijk meespelen in de huishoek met de oudere dreumes en zo de volgende stap in zijn/haar ontwikkeling zetten.

 

Op de dreumes/peutergroep bereiden we de kinderen voor op de basisschool. Kinderen leren zelfstandigheid en tijdsbesef door actieve bijdragen te leveren (input) aan de gesprekken in de kring. In de kring bespreken we onze dag. Hiervoor gebruiken we dagritmekaarten. Wat gaan we doen na het buitenspelen? Eerst eten we lekker wat fruit. Door de dagplanning fysiek een plekje te geven op de groep, kunnen de kinderen zien wat er van hen verwacht wordt. Zo leren kinderen om te gaan met tijd en om terug te blikken.


Er zijn verschillende hoeken en momenten waarin kinderen van verschillende leeftijden met elkaar kunnen spelen, zoals het maken van een echte winkel. Kinderen van verschillende leeftijden zoeken samen een eigen rol in de winkel en worden uitgedaagd hun grenzen te verkennen.
Een verticale groep geeft de afspiegeling van de verschillende leeftijden zoals kinderen thuis ook kunnen ervaren. De verticale indeling geeft kinderen de kans van klein naar groot te groeien in dezelfde groep en ten slotte de oudste te zijn. Deze situatie geeft de kinderen de gelegenheid elkaar te helpen.


Bij jonge baby’s staat op emotie gericht contactspel centraal. Het contactspel met volwassenen staat voorop en zorgt voor plezier en welbevinden. Verzorgingsmomenten zijn bij uitstek de spelmomenten. Het zijn emotionele interacties waarbij beweegspelletjes, geluiden, klankspelletjes en liedjes verbonden worden aan aandachtig en liefdevol vastpakken en bijvoorbeeld aan- en uitkleden of in bed gaan. Daarnaast gaan baby’s van enkele maanden objecten zien en ernaar wijzen, grijpen en pakken. Het contact met de volwassenen en andere kinderen verloopt via gedeelde aandacht voor aanwezige objecten, zoals bestek, speelgoed en boekjes.
.

"wees een vlinder.
Kijk zover je ogen rijken.
En dan nog iets verder kijken".

Mary Poppins
 

Inspectierapport GGD Hoofddorpplein


In

Inspectierapport GGD Weisenburchstraat


In

Inspectierapport GGD Middenweg

 

 

Inspectierapport GGD Middenweg 105 


In