Ouderinformatie

Heeft u uw kind reeds bij ons geplaatst? Dan heeft u middels uw persoonlijke inloggegevens toegang tot al het beleid van Nanny Poppins waaronder ons veiligheid en gezondheidsbeleid.

Wordt het beleid tussentijds gewijzigd, dan houden wij u op de hoogte middels een nieuwsbrief.

Nanny Poppins maakt gebruik van camera toezicht om de veiligheid van onze kinderen en medewerkers te waarborgen, ook wel het vier-ogen principe genoemd. Zit uw kind bij Nanny Poppins of heeft u uw kind reeds geplaats bij een van onze locaties, dan kunt u inloggen via het ouderportaal en onder het kopje documenten ouders treft een overzicht van het beleid dat wij voeren.

Sluitingsdagen Nanny Poppins 2023:

  • Studiedag: Vrijdag 20 Januari
  • 2e paasdag: maandag 10 april.
  • Koningsdag: donderdag 27 april.
  • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei.
  • Studiedag: woensdag 28 juni.
  • 2e pinksterdag: maandag 29 mei.
  • 1e kerstdag: maandag 25 december.
  • 2e kerstdag: dinsdag 26 december.

 

Alle studiedagen zijn reeds verwerkt in het uurtarief.

KlachtenregelingBPV beleid

 

Informatieboekje

 

Beleid Inzet stagiaires

 

Oudercommissie


Nanny Poppins heeft een actieve oudercommissie die zich richt op de kwaliteit van de opvang. De oudercommissie behartigt de belangen van u en van uw kind. Ze ondersteunt de locatiemanager bij het ontwikkelen en evalueren van beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, speelmogelijkheden en activiteiten, geeft gevraagd en ongevraagd advies, helpt mee met het organiseren van feesten, enz.De oudercommissie is te bereiken via email:

Voor de locatie Hoofdorpplein op: oc-Hoofddorpplein@nannypoppins.nl

Voor de locatie Middenweg op: oc@nannypoppins.nl

Contact

Nanny Poppins
Hoofddorpplein 22
1058 PD Amsterdam

020-3547357